Προσφορές

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1

Σύνδεση του συναγερμού σας μέσω της τηλεφωνικής σας γραμμής με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων της εταιρείας μας.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής της σύνδεσης είναι:

1. Λήψη σήματος συναγερμού σε περίπτωση διάρρηξης
2. Άμεση ενημέρωση του 100 και του πελάτη
3. Άμεση ειδοποίηση του 166 και της πυροσβεστικής
4. Ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο συναγερμό
5. Ενημέρωση σε περίπτωση πτώσης μπαταρίας του συναγερμού σας με σκοπό την αποφυγή ενεργοποίησης του συναγερμού σε ακατάλληλες ώρες χωρίς να μπορεί να σταματήσει η σειρήνα
6. 24ωρη παρακολούθηση του συναγερμού σας με τεστ που αυτόνομα -κάνει ο συναγερμός σας
7. Τεχνική υποστήριξη - παρακολούθηση του συστήματος συναγερμού σας μέσω υπολογιστών.

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2

Σ' αυτό το πακέτο προσφοράς συμπεριλαμβάνονται όλα. τα παραπάνω με τη διαφορά ότι σε περίπτωση συναγερμού τις βραδινές ώρες 22:00 - 06:00 θα επεμβαίνουμε άμεσα με περιπολικά της εταιρείας μας και δικούς μας φύλακες. Τις υπόλοιπες ώρες θα επεμβαίνει η αστυνομία.

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3

Σ' αυτό το πακέτο προσφοράς συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες του πακέτου 1 με τη διαφορά ότι σε περίπτωση συναγερμού θα επεμβαίνουμε με περιπολικά της εταιρείας μας άμεσα όλο 24ωρο.